Personel

Personel Klubu Dudusia posiada udokumentowane i sprawdzone kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym (zgodne z regulacjami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.).

Każdy opiekun podlega obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.
Ponadto nasi pracownicy posiadają certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (w tym pomocy pediatrycznej).

Oprócz stałej kadry opiekunów, realizujących na co dzień założenia programowe naszego żłobka, zapewniamy dzieciom (oczywiście w porozumieniu z rodzicami) także opiekę specjalistów, takich jak:

  • psycholog
  • logopeda
  • lekarz pediatra
  • lekarz neurolog