Oferta

Żłobek „Klub Dudusia” oferuje profesjonalną opiekę nad dziećmi w wieku od 7-go miesiąca do 3 lat.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 17:00

(wyłączając dni ustawowo wolne od pracy).

 

 W ramach prowadzonej działalności realizujemy funkcje:

* opiekuńczą,

* wychowawczą,

* edukacyjną,

uwzględniając wiek, oraz indywidualne potrzeby każdego dziecka.

 

Zapewniamy:

 • żłobek, posiadający wszystkie wymagane obowiązującym prawem opinie i zezwolenia, poddawany regularnej kontroli przez powołane do tego organa nadzorcze, wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Miasta Stołecznego Warszawy pod nr 86/Z/2013,
 • opiekę nad małą grupą dzieci, co sprzyja m.in. szybszemu procesowi adaptacji i poczuciu bezpieczeństwa,
 • różnorodność zajęć, w tym: język angielski, zajęcia plastyczne, muzykoterapia, bajkoterapia, rytmika i inne - a wszystkie realizowane poprzez atrakcyjną zabawę, w której dziecko uczestniczy dobrowolnie i tak długo, jak ma na to ochotę,
 • wykwalifikowany, odpowiedzialny i oddany swojej pracy personel,
 • ściśle określone procedury, oparte na najwyższych standardach higieny personelu względem pielęgnacji dzieci,
 • szczegółowe, dzienne karty sprawozdawcze dla rodziców,
 • stały nadzór kamer w pomieszczeniach żłobka i terenu wokół żłobka,
 • profity dla rodziców naszych podopiecznych.

 

Dodatkowo oferujemy:

 • opiekę poza godzinami pracy placówki (opieka wieczorna, nocna, weekendowa) - oferta dostępna także dla dzieci nie zapisanych na stałe do Klubu Dudusia, czyli nie korzystających z opieki w ramach miesięcznego abonamentu,
 • organizację "od A do Z" imprezy urodzinowej dla dziecka,
 • warsztaty tematyczne oraz szkolenia dla rodziców.

 

UWAGA RODZICE!

Przygotowaliśmy specjalne zniżki w opłatach czesnego w następujących przypadkach:

 • dziecko aplikujące do naszego żłobka pochodzi z rodziny wielodzietnej (minimum troje dzieci w rodzinie),
 • wobec rodzica/rodziców dziecka aplikującego do naszego żłobka orzeczono stopień niepełnosprawności,
 • do naszego żłobka aplikuje rodzeństwo (czyli min. dwoje dzieci na raz), lub następuje kontynuacja w uczęszczaniu do naszego żłobka przez kolejne dziecko z rodzeństwa.