W Systemie Rekrutacji
Klub Dudusia ma numer 172.Personel

Personel Klubu Dudusia posiada udokumentowane i sprawdzone kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym (zgodne z regulacjami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.).

Każdy opiekun podlega obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.


Ponadto nasi pracownicy posiadają certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (w tym pomocy pediatrycznej).